Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Vývoj softvéru podľa špecifických požiadaviek zákazníkov

ADINIS aktívne využíva aplikáciu pokročilých algoritmov strojového učenia na modelovanie, analýzu a predikciu viacrozmerných dát veľkého rozsahu, ktoré sú získavané v experimentálnej biológii, chémii, medicíne a ďalších vedných odboroch. Našim zákazníkom sa snažíme poskytnúť riešenia najvyššej kvality, ktoré si vyžadujú odborné znalosti výpočtových domén (strojové učenie, štatistické modelovanie, numerická analýza, a softvérové inžinierstvo), ako aj dobré porozumenie modelovaných oblastí (proteomika, genomika, cytológia, a ďalšie).

Naši vývojári sú v úzkom kontakte so zákazníkmi od začiatku každého projektu, často majú vedúcu úlohu v analýze potrieb zákazníka a pri navrhovaní vhodných riešení. V počiatočných štádiách vývoja sú typicky preskúmané rôzne výpočtové prístupy. Riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám zákazníka je potom aplikované do konečného softvérového produktu. Nižšie uvedená tabuľka uvádza niektoré z techník, ktoré obyčajne využívame v našich projektoch, alebo v ktorých máme výrazné expertné znalosti.

Machine Learning
SVM
Logistická regresia
Neurónové siete
PCA, MDS, Faktorová analýza
Rozhodovacie stromy, náhodné lesy
Maximálna vierohodnosť, grafické modely, EM, pravdepodobnostná inferencia, MCMC
Klastrová analýza, K-means, GMM
Štatistika
Testovanie hypotéz
ANOVA
Generalizovaný lineárny model
Detekcia odľahlých bodov
Bioinformatika :
Dynamické programovanie, Needleman-Wunsch, Smith-Waterman
Lokus kvantitatívnych znakov (QTL)

Služby

    Služby ADINIS