Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Spracovanie dát zákazníka použitím pokročilých metód matematiky a machine learning, modelovanie biologických systémov, poradenstvo

Pomáhame klientom, ktorí príležitostne potrebujú analýzu, modelovanie a vyhodnotenie súborov kvantitatívnych údajov, navrhujeme efektívne spôsoby riešenia ich potrieb. Naši experti sú pripravení analyzovať dáta klienta a vypracovať pre neho podrobnú technickú správu spolu s detailným vysvetlením výsledkov i odporučení. Jedná sa o efektívne riešenie pre klientov s potrebou jednorázového alebo občasného spracovania dát, pre ktorých by vývoj alebo nákup vhodného automatizovaného výpočtového nástroja bol zbytočne nákladný.

Naše služby môžu byť pre klienta užitočné aj pri príprave postupov pre zber kvantitatívnych dát (napr. pri klinických štúdiách, plánovaní časovo alebo finančne nákladných experimentov, a pod.). Vykonaním kvantitatívnej analýzy očakávaných výstupov v porovnaní s úrovňou šumu a množstva chýbajúcich dát môžeme pomôcť zákazníkovi pri navrhovaní štúdií alebo experimentov tak, aby viedli k štatisticky spoľahlivým výsledkom.

Služby

    Služby ADINIS