Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Pokročilé štatistické modely na odhaľovanie podvodov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

K hlavným výhodám týchto systémov patrí:

  • Automatické učenie druhu podvodu z dostupných dát.
  • Špecifikácia "nebezpečenstva podvodu " pre každý jednotlivý prípad tak, aby sa pri vyšetrovaní podozrivých prípadov mohli určiť priority.
  • Identifikácia nových druhov podvodov, ktoré predtým neboli zdokumentované.

Táto služba sa poskytuje pomocou nášho in-house nástroja Predis.

Služby

    Služby ADINIS