Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Služby

ADINIS ponúka nasledujúce služby

 • Spracovanie dát zákazníka použitím pokročilých metód matematiky a strojového učenia, modelovanie biologických systémov, poradenstvo.
 • Vývoj softvéru a bioinformatických riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.
 • Modely pre zdravotnícke aplikácie
  • Vývoj a implementácia predikčných a štatistických modelov pre zdravotnícke aplikácie.
 • Modely pre odhaľovanie podvodov
  • Pokročilé štatistické modely na odhaľovanie podvodov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vlastný výskum, vývoj high-tech aplikácií

ADINIS vyvíja aktivity najmä v nasledovných odvetviach

 • bioinformatika, výpočtová biológia
 • analýza dát použitím pokročilých metód matematiky, machine learning a computer vision
 • vývoj príslušného softvéru
Produkty »