Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Referencie na produkty

Referencie na služby

Vlastný výskum, vývoj high-tech aplikácií

ADINIS vyvíja aktivity najmä v nasledovných odvetviach

  • bioinformatika, výpočtová biológia
  • analýza dát použitím pokročilých metód matematiky, machine learning a computer vision
  • vývoj príslušného softvéru
Publikácie »