Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Produkty

Bioinformatika a spracovanie dát

  • ADICyt na automatizované klastrovanie dát z prietokovej cytometrie. Vyhral 1. miesto na FlowCape
  • ADprot na automatizované vyhľadávanie dát v proteínových databázach
  • ExProf na zostavovanie a porovnávanie expresných profilov
  • InDelFinder na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
  • Logit na automatickú detekciu závislostí v dátach pomocou logistickej regresie
  • MultipluginG na pridanie funkcionality k programu Geneious pre potreby NextGen sekvenovania
  • Parent Prophet na zisťovanie príbuzenstva ľubovoľných osôb

Vlastný výskum, vývoj high-tech aplikácií

ADINIS vyvíja aktivity najmä v nasledovných odvetviach

  • bioinformatika, výpočtová biológia
  • analýza dát použitím pokročilých metód matematiky, machine learning a computer vision
  • vývoj príslušného softvéru
Služby »