Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

O spoločnosti

Poslanie a vízia spoločnosti

Spoločnosť ADINIS s.r.o.

hľadá a rozvíja perspektívne výsledky výskumu a vývoja, investuje do nich energiu svojich ľudí, skúsenosti a finančné prostriedky tak, aby sa inovatívne riešenia rozvinuli do aplikačnej polohy a priniesli pozitívne efekty autorom, investorom ako aj ľuďom a organizáciám v aplikačnej praxi.

Vyvíjame, overujeme nové a pokrokové riešenia, postupy a technológie v oblasti prírodných vied a ľudských potrieb. Hľadáme a stimulujeme autorov pokrokových myšlienok tak, aby uvideli reálne výsledky svojej výskumnej a vývojovej činnosti v praxi. Podporíme a rozpracujeme riešenia s naším tímom kreatívnych spolupracovníkov.

Hľadáme cesty k vrcholom.

O našej spoločnosti

Spoločnosť ADINIS s.r.o. vznikla v júli 2009.

Základom spoločnosti sú pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami z výskumu, vývoja a aplikácie ich výsledkov do praxe. Ovládame postupy a podmienky úspešného a efektívneho zapracovávania a realizácie výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Sme otvorení pre nove riešenia, ale aj pre nové potreby v oblasti prírodných vied, technických vied a životného prostredia.

Spoločnosť je postupne dopĺňaná o nových kreatívnych pracovníkov pre oblasť výskumu, vývoja a aplikáciu nových technológií.

Vlastný výskum, vývoj high-tech aplikácií

Spoločnosť ADINIS s.r.o. vyvíja aktivity najmä v nasledovných odvetviach

  • bioinformatika, výpočtová biológia
  • analýza dát použitím pokročilých metód matematiky, machine learning a computer vision
  • vývoj príslušného softvéru
Voľné miesta »