Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Vývoj a implementácia predikčných a štatistických modelov pre zdravotnícke aplikácie

Bioinformatické aplikácie techník ML, matematiky a pokročilej štatistiky vo výskumnej a klinickej medicíne významne prispeli k posilneniu automatizácie a zlepšeniu presnosti diagnostiky ochorení. Relatívne nerozvinutou, hlavne v klinickej praxi, ostáva použitie matematických metód v oblasti určenia predikcie či prognózy zdravotného stavu jedinca či populácie. V tejto oblasti sú aktuálne nasledovné problémy:

  • Predikcia rizika vzniku ochorenia a identifikácia najrizikovejších jedincov.
  • Predikcia relapsu ochorenia.
  • Predikcia počtu nových incidencií jednotlivých druhov ochorení v populácii.

Táto služba sa poskytuje pomocou nášho in-house nástroja Predis.

Služby

    Služby ADINIS