Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Parent Prophet

Nástroj na automatickú kalkuláciu pravdepodobnosti príbuznosti osôb

Program Parent Prophet umožňuje analýzu príbuzenstva vzoriek, ktoré sú spolu s markermi a frekvenciami aliel uložené v oddelenej databáze. Program dokáže presne vyrátať pravdepodobnosť príbuzenstva pre ľubovoľný príbuzenský vzťah pomocou rýchleho inferenčného algoritmu, pričom vzťahy sú modelované pomocou Bayesovskej siete. Program zároveň obsahuje niekoľko preddefinovaných vzorcov (matka+dieťa+potenciálny otec / dieťa+potenciálny otec) na výpočet najbežnejších príbuzenských vzťahov. Modelovanie Bayesovskej siete je umožnené pomocou grafického rozhrania. Program umožňuje efektívnu správu dát a vytvorených analýz uložených v databáze pomocou grafického rozhrania, vyhľadávanie podobných vzoriek na základe genotypu v databáze ( čo može slúžiť napríklad na identifikáciu kontaminácie zamestnancami laboratória ) a taktiež export analýz do excelovských šablón.

Hlavné výhody softvéru Parent Prohet

 • Štandardné (matka+dieťa+potenciálny otec / dieťa+potenciálny otec) alebo vlastné analýzy príbuzenstva.
 • Rýchly inferenčný algoritmus pre výpočet pravdepodobnosti vlastných analýz.
 • Schopnosť importovať genetické markery, frekvencie aliel a vzorky.
 • Export reportov do Excelovských šablón.
 • Centralizovaná databáza (DB) na zvolenom počítači, možnosť vzdialeného prístupu.
 • Vyhľadávanie vzoriek v DB na základe podobnosti genotypov.
 • Nastaviteľné používateľské kontá s rôznymi prístupovými právami.

Produkty

  Bioinformatika a spracovanie dát

  • ADICyt na automatizované klastrovanie dát z prietokovej cytometrie
  • ADprot na automatizované vyhľadávanie dát v proteínových databázach
  • ExProf na zostavovanie a porovnávanie expresných profilov
  • InDelFinder na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
  • Logit na automatickú detekciu závislostí v dátach pomocou logistickej regresie
  • MultipluginG na pridanie funkcionality k programu Geneious pre potreby NextGen sekvenovania
  • Parent Prophet na zisťovanie príbuzenstva ľubovoľných osôb