Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

InDelFinder

je softvér špecificky navrhnutý na rýchlu a presnú detekciu heterozygotných inzercií a delecií v DNA sekvenciach. Softvér tiež poľahko zvláda analýzu homozygotných alebo substitučných mutácií.

- Proces analýzy je plno automatizovaný; užívateľ len nažíta vzorky a hneď vidí detegované mutácie. Pre experimentálne vzorky nižšej kvality je možne efektívne kombinovať automatickú analýzu s manuálnymi úpravami

- Referenčné sekvencie je možné pohodlne importovať zo záznamov GenBank databázy.

- Program umožnuje export výsledkov a automatické generovanie reportov do dokumentov MS WORDu. Tieto funkcionality ušetria hodiny času v porovnaní s analýzou štandardnými nástrojmy.
Skúšobná verziu je možne zadarmo stiahnuť vyšsie. Cena plnej verzie je 990 €. Taktiež Vám vieme ponúknuť serverové riešenie s výkonným vypočtovým serverom a ľahkými vizualizačnými klientami. Vaše objednávky a otázky posielajte prosím na office@adinis.sk.

STIAHNUŤ InDelFinder teraz!Plnú verziu si prosím objednajte na office@adinis.sk.Produkty

  Bioinformatika a spracovanie dát

  • ADICyt na automatizované klastrovanie dát z prietokovej cytometrie
  • ADprot na automatizované vyhľadávanie dát v proteínových databázach
  • ExProf na zostavovanie a porovnávanie expresných profilov
  • InDelFinder na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
  • Logit na automatickú detekciu závislostí v dátach pomocou logistickej regresie
  • MultipluginG na pridanie funkcionality k programu Geneious pre potreby NextGen sekvenovania
  • Parent Prophet na zisťovanie príbuzenstva ľubovoľných osôb