Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Produkty

Oblasť bioinformatiky, výpočtovej biológie a spracovania dát

Softvérové produkty vyvinuté ADINIS

 • ADICyt na automatizované klastrovanie dát z prietokovej cytometrie
 • ADprot na automatizované vyhľadávanie dát v proteínových databázach
 • ExProf na zostavovanie a porovnávanie expresných profilov
 • InDelFinder na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
 • Logit na automatickú detekciu závislostí v dátach pomocou logistickej regresie
 • MultipluginG na pridanie funkcionality k programu Geneious pre potreby NextGen sekvenovania
 • Parent Prophet na zisťovanie príbuzenstva ľubovoľných osôb
Viac info »

Služby

Služby

 • Spracovanie dát použitím pokročilých metód matematiky a strojového učenia, modelovanie biologických systémov, poradenstvo.
 • Vývoj softvéru a bioinformatických riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.
 • Modely pre zdravotnícke aplikácie Vývoj a implementácia predikčných a štatistických modelov pre zdravotnícke aplikácie.
 • Modely pre odhaľovanie podvodov Pokročilé štatistické modely na odhaľovanie podvodov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Viac info »

Novinky